Wednesday, April 9, 2008

ಹೀಗೊಂದು ದೆವ್ವದ ಕಥೆ !!!

ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ," ನಿನಗೆ ದೆವ್ವ , ಭೂತ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೇ"..
ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಯವಾದ !!!

2 comments:

ಅರ್ಚನಾ said...

good one..
keep it up Ravi..
cheers,
archana

susi said...

kito visheshu... blog pura start kellasashi... any way nice one .. keep it up