Tuesday, July 10, 2012

ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾ-ಗೋರೆ !!

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 10-072012

4 comments:

Dr.D.T.Krishna Murthy. said...

ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಇಂದಿನ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದೆ.ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

Udaya said...

Congrats bhava...

Subrahmanya said...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

sunaath said...

Congratulations!