Friday, October 29, 2010

ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ - ೪ (ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ!)

ಪಟಾಕಿ

ದಿನವೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನನಗೆ
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ!
ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುವ ನನಗೆ
ದೀಪಾವಳಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಾ!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ದೀಪಾ-ವಳಿ
ನಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ
ದೀಪಾಳ ಹಿಂದೆ ಓಣಿ ಹುಡುಗರ ಹಾವಳಿ..
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ
ದೀಪಾ-(ಹಾ)-ವಳಿ!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ಯಮ ದೀಪ !
ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನ
ಯಮ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ
ಯಮದೀಪವಿಟ್ಟೆ!
ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿದು ಯಮನಿಗೆ ದಾರಿ
ಕಾಣದಾದಾಗ, ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ
ಮೊಂಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ದುರಾ)ದೃಷ್ಟ!!

ಜಿಪುಣಾಗ್ರೆಸರ ಆತ
ದೀಪಾವಳಿಗೂ  ಪಟಾಕಿ ತರಲಿಲ್ಲ !
ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿ
ತೆಗೋ ಎಂದು ಆತನತ್ತ ಪಟಾಕಿ ಎಸೆದಳು..!!
ಆತನ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯೂ ಹಚ್ಚಿದ್ದಳು!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ಗೋರೆ ಉವಾಚ:
ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳದ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ  ಮೂರು ವಿಧಗಳಿರುತ್ತವೆ.. ಒಂದು ಗಂಡನ ನಿರ್ಧಾರ, ಎರಡನೆದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ..!!!